Producenci

Bielizna Margo - damska bielizna, biustonosze, stringi i inne

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego Margo.

Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy MARGO obsługiwany jest przez firmę:
  "MARGO"
  Marzena Beata Gołębiowska
  ul. Marszałkowska 28/93
  00-576 Warszawa
  NIP: 526-114-27-18
  REGON:012276678
  wpisana do ewidencji działalności gospodarczej wydanej przez  Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pod numerem 330910.

 • Do zakupów w sklepie internetowym MARGO upoważnione są  osoby pełnoletnie lub firmy.
 • Oferta sklepu internetowego MARGO obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Przedmiotami zakupu są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach http sklepu internetowego MARGO w chwili składania zamówienia.
 • Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski
 • Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Ceny mogą ulec zmianie na skutek cen producenta.
  Jeżeli zmiana taka dotyczy towarów będących w trakcie realizacji, Klient jest o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.


Składanie i realizacja zamówień

 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do koszyka na stronach sklepu internetowego produktów, wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w wymienionym formularzu i zatwierdzenie go. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego z prawdą wypełnienia "Formularza zamówienia".
 • Zamówienia przyjmowane są przez stronę sklepu internetowegoMARGO24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczny komunikat z serwisu o jego złożeniu. W przypadku braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.
 • Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sklep drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep, umowa uważana jest za zawartą.
 • Po przyjęciu zamówienia przez Sklep jego realizacja rozpoczyna się:
  • w przypadku wybrania przez Klienta płatności za pobraniem - natychmiast,
  • w przypadku wybrania przez klienta płatności w formie przedpłaty - po otrzymaniu przez Sklep wpłaty na konto bankowe Sklepu.
 • Czas realizacji zamówienia jest różny, zależy on od dostępności zamówionego produktu (np. rozmiaru / koloru bielizny) i wynosi zwykle od 1-14 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, o czym obsługa Sklepu informuje Klienta indywidualnie, jednak czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 30dni.
 • W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
 • Od chwili złożenia zamówienia do chwili wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury klient ma prawo anulować zamówienie lub zmienić dane umieszczone na fakturze. Dane, które klient chciałby zmienić wystarczy przesłać dane droga elektroniczną lub faksem. Od momentu wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.

Koszty wysyłki

 • Sklep internetowy MARGO pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą Klient może zapoznać się  w zakładcekoszty wysyłkina stronie sklepu.

Wymiana i zwrot towaru

 • Zgodnie z ustawą z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. . Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

 • Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do
  odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 • Zwracany towar jest przyjmowany tylko w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą i nieużywany. Klient wysyła towar na własny koszt.
 • Zwrot artykułów pończoszniczych przyjmowany  jest  jedynie z wadami fabrycznymi. W tym przypadku jest możliwa wymiana towaru na nowy lub zwrot gotówki. Wymiana nie związane z wadą fabryczną możliwa jest pod warunkiem odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu   z nierozpieczętowanym zamknięciem.
 • W przypadku zwrotu towaru prosimy  wydrukować i ręcznie wypełnić formularz zwrotu oraz  dołączyć dowód zakupu  paragon fiskalny  lub fakturę. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
 • Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na Państwa rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu i dokonywany jest w terminie do 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.
 • W przypadku zwrotu pieniędzy za towar nie zwracamy kosztów przesyłki.
 • W przypadku uzyskania rabatu lub bezpłatnej wysyłki ze względu na wartość zamówienia realna wartość kosztów obsługi zamówienia zostaje odjęta od kwoty zwrotu dla klienta za zwrócone produkty.
 • W przypadku wymiany towaru prosimy o wydrukowanie i ręczne wypełnienieformularza wymiany towaru .
 • Wymiana towaru dokonywana jest w terminie do 14 dni po otrzymaniu przez nas towaru. (Pod warunkiem, że w naszej ofercie znajduje się produkt, który klient wybrał na wymianę).
 • Warunkiem wymiany jest otrzymanie przez nas towaru w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą i nieużywanego oraz opłacenie kosztów przesyłki zwrotnej. Towar wymieniany klient wysyła na własny koszt w pudełku, które zabezpieczy go przed uszkodzeniem.
 • Koszty przesyłek związanych ze zwrotem lub z wymianą pokrywa klient.
 • Klient  odsyłając towar  zobowiązany jest  do jego bezpiecznego zapakowania, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzony towar  nie podlega zwrotowi i wymianie.
 • Sklep internetowy MARGO nie przyjmuje żadnych zwrotów lub wymian przesłanych  na nasz koszt za pośrednictwem firm kurierskich.

Reklamacje i Gwarancje  


 • W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru Warunki rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych opracowane są na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. (Dz.U. Nr 141, poz.1176)
 • Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przysłanie do nas reklamowanego towaru, czystego, bez zabrudzeń, spełniającego wymogi higieniczne oraz dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym  .
 • Reklamacje uwzględniane są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu ( paragon fiskalny lub faktura ). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta.
 • Odsyłając towar Klient jest zobowiązany do jego bezpiecznego zapakowania, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
 • Reklamacja nie obejmuje wad, które pojawiły się w okresie gwarancyjnym, a których powodem jest naturalne zużycie (np. odbarwienia będące skutkiem użytkowania ,odkształcenia spowodowane dopasowaniem tkaniny do ciała,  przetarcie materiału), niewłaściwe użytkowanie, niedostateczna pielęgnacja, naturalne zmiany materiału, z którego towar został wyprodukowany lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika bądź osoby trzecie.
 • Reklamacja  rozpatrywana jest w przeciągu 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego towaru wraz z uzupełnionym formularzem reklamacyjnym. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może po uzgodnieniu z klientem okres ten przedłużyć do  innego uzgodnionego terminu.

Postanowienia końcowe

 • Sklep internetowy MARGO  w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień regulaminu jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.

 • W przypadku gdy klient wybierze formę zapłaty   przelewem  bankowym czekamy  na wpłatę  3 dni robocze, po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane.
 • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 • Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji zamówienia.
 • Wszystkie znajdujące się w ofercie znaki towarowe, nazwy firm, zdjęcia i opracowania tekstowe są własnością Sklepu lub firm ze Sklepem współpracujących i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Sklep nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 

Formularz reklamacyjny (doc)

Formularz wymiany towaru (doc)

Formularz zwrotu towaru (doc)

 

    DANE OSOBOWE        

 • Przetwarzanie danych osobowych Kupujących odbywa się zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018e. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 94/46/WE ( Ogólne rozporządzenie o ochronie danych                                                                                                                                                                                                           

 • Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych
 • Administratorem danych osobowych kupujących jest MARGO” ul. Marszałkowska 28/93 00-576 Warszawa
 • Przetwarzanie danych Kupujących odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody , a także przesłania informacji handlowych na podane przez siebie numery kontaktowe, jeśli wyrazi zgodę na ten cel.
 •  Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.
 • Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą, poprzez wypełnienie  formularza zgłoszeniowego.
 • Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez rejestrację formularza rejestracyjnego.
 • Kupujący ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych).
 •  Dane osobowe kupujących przetwarzane są w zakresie: imię i nazwisko, płeć, adres, data urodzenia, numer telefonu i/lub adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zakupu.
 • Kupujący w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z zakupów dokonywanych w sklepie.  Konto Kupującego zostanie zamknięte. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez edycję danych na indywidualnym koncie klienta na stronie www.margo-bielizna.pl.
 •  Adres kupującego dla przesyłania korespondencji może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych.
 • Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych przez Administratora na temat jego oferty, a także marketingu produktów i usług Administratora, odbywa się wyłącznie w zakresie udzielonej przez uczestnika dobrowolnej zgody.
 • Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadamiać Administratora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych i ponosi wszelkie konsekwencje za brak takiego zawiadomienia. Kupujący może zgłosić zmiany w Punkcie Sprzedaży lub dokonać ich własnoręcznie na stronie internetowej.
 •  Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 RODO. Twoje dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Administratora danych usługi w zakresie obsługi i rozliczenia, utrzymania i wysyłki newslettera. Są to podmioty, które świadczą usługi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony Twoich danych. Zapewniamy wybór wyłącznie tych podwykonawców, którzy gwarantują należytą staranność przy przetwarzaniu powierzonych danych.
 • Administrator danych osobowych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności chroniące przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą, zniszczeniem lub przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych.
 •  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

 
Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Bielizna Margo oferuje bieliznę najwyższej jakości. Posiadamy takie marki bielizny jak Intymna, Felina, Triumph i wiele innych, jeśli masz ochotę kupić swojej drugiej połówce w prezencie sexi bieliznę erotyczną to dobrze trafiłeś. Sklep z seksowną bielizną posiada NAJLEPSZE CENY NA RYNKU, najpopularniejsze kategorie odwiedzane przez naszych klientów to m.in. bielizna damska, biustonosze, bielizna erotyczna, bielizna męska oraz bielizna sportowa. Znajdziesz tu nawet bieliznę ślubną.Zajrzyj do nas